Hur ofta får man värdera bostad?

Hur ofta får man värdera en bostad egentligen? En värdering kan göra att man som bostadsägare kan förhandla om sina lov hos banken och därigenom få en billigare kostnad per månad. Genom en omvärdering kan man påverka amorteringen och man kan få till stånd en lägre ränta. Det kan också vara ett sätt att utöka det egna bostadslånet genom. En ny värdering kan även vara ett sätt att få ett värde på en bostad som man bott i under en längre tid och där man vill veta om - ofta hur mycket - den ökat i värde.

Att värdera en bostad är något som kan ske på två sätt. Det ena handlar om en generell värdering och den andra om en omfattande bostadsvärdering. De kan beskrivas närmare och enligt följande:

Generell Värdering: En generell värdering som utförs av en mäklare är enklare. Den utgår från bostadens skick, storlek och där även områdets priser vägs in i värderingen. En generell värdering är muntlig och man får inget intyg i samband med denna. Normalt brukar en generell värdering ske i samband med att bostaden ska säljas.

Omfattande Bostadsvärdering: En omfattande bostadsvärdering går mer på djupet. Bostaden undersöks mer noggrant av mäklaren som även tar hänsyn till andra parametrar - läge, områdets utveckling, bostadsrättsföreningens ekonomi och framtidsutsikter. Vid en mer omfattande värdering av en bostads värde så får man ett intyg som visar mäklarens bedömning.

Av dessa två värderingar så är det den senare som ska användas om man vill lägga om sina lån hos banken. Den generella värderingen godkänns normalt inte. Skulle en värdering visa sig vara lägre än förväntat så kan man kontakta fler mäklare och få nya värderingar utförda. Det man däremot ska förhålla sig till gällande frekvensen är att en värdering endast får göras var femte år.

Värdera om bostaden var femte år

I Sverige finns en regel om hur ofta en omvärdering av en bostad får ske och den regeln säger att en ny värdering får göras med ett intervall om fem år. Dessa regler såg dagens ljus 2016 och har sedan dess alltså använts. Var femte år är en regel, men det finns inga regler utan undantag.

Just gällande en ny värdering av en bostad så kan undantaget vara en större renovering eller någon typ av tillbyggnad. Har ett sådant projekt ägt rum så kan man alltså genomföra en ny värdering och därigenom också lägga om sina lån och får en lägre belåningsgrad - något som innebär lägre amortering.

Tilläggas är emellertid att all typ av renovering inte räknas. Det räcker inte med att du byggt om i badrummet eller bytt ut det gamla köket mot ett nytt sådant. Ej heller kan exempelvis en ny balkong motivera att en bostad värderas om. Förändringen måste vara större än så.

Detta behöver du vid en omvärdering

Vad behövs då för att genomföra en omvärdering av en bostad? Det som brukar efterfrågas av den mäklare som sköter värderingen brukar normalt vara följande dokument och uppgifter:

  • Köpekontraktet. Du ska ha med kontraktet du skrev i samband med att du köpt bostaden.
  • Planritningen - inklusive boendeytan. Ett tips i detta: hur stor är egentligen din bostad? Förr mätte man på ett annorlunda sätt och med andra metoder än vad man gör idag. Det kan innebära att bostaden är större - och därmed mer värdefull - än vad som står angivet i planritningen.
  • Månadsavgift: Du ska medtaga ett dokument som visar på hur hög din nuvarande månadsavgift är.
  • Driftkostnader: Ett intyg gällande driftkostnader ska tas med.
  • Lånehandlingar. Dina nuvarande lånehandlingar ska vara med i samband med en omvärdering.
  • Kvitton: Ta med kvitton för alla renoveringar och ingrepp i bostaden. Det kan även vara bra att ta med uppgifter om företagen som du anlitat för renoveringar.
Kontakta oss redan idag - vi säljer din bostad i Sundbyberg!

17 Feb 2020