Det här ska du tänka på vid en värdering!

Hur ska man veta vilket slutpris som är rimligt att förvänta sig i samband med en försäljning? Finns det något värde i att värdera om en bostad trots att man inte planerar att sälja - och hur ofta får man göra en omvärdering? Det finns ganska många frågor som rör värderingar av bostäder och här kan definitiv en sammanställning av viktiga svar vara på sin plats. Kort sagt: Det här ska du tänka på vid en värdering!

  • En generell värdering ger ett hum om värdet. Det finns två olika värderingar som kan utföras av en mäklare. En generell värdering är ofta gratis och innebär att mäklaren ser över bostaden väldigt snabbt samt använder sig av statistik för att uppskatta värdet. Det ger dig en snabb bild av hur mycket du kan förvänta dig - men en generell värdering kan dock inte ge så många fler svar än så; den stillar nyfikenhet.

 

  • En skriftlig värdering är användbar. En skriftlig värdering å sin sida kan användas rent praktiskt. Den kostar ofta pengar - räkna med att ett rimligt pris ligger på ungefär 2500 kronor - och en skriftlig värdering tar också mer tid i anspråk. Mäklaren undersöker bostaden och summerar alla för- och nackdelar med den. Därefter används statistik över försäljningshistorik i området och för hur mycket andra objekt - liknande ditt - har sålts för. Mäklaren använder sin erfarenhet och kunskap om området som en bas för värderingen. Den skriftliga värderingen innebär att mäklaren tar ett juridisk ansvar och, så att säga, går i god för den namnteckning som sätts på papperet du erhåller. Denna kan du använda för att exempelvis förhandla om dina lån med banken. Vill du ha en lägre amorteringsgrad, konsolidera dina lån eller utöka bolånet så krävs en skriftlig värdering av bostaden. Detsamma om du söker läge att förhandla om räntan med andra banker.

 

  • Värdering är en värdering. En värdering ger ett hum kring hur mycket din bostad kan komma att säljas för. Det ger inget exakt pris. Det kan skapa besvikelse i samband med en försäljning. Till syvende och sist så är det marknaden som styr hur slutpriset blir. Den är svår att påverka, men det finns några knep. Rätt mäklare kan exempelvis ge dig värdefulla tips kring renoveringar som kan höja värdet på din bostad och som kan göra den mer attraktiv för köpare. Rätt mäklare kan även förutspå en marknad. Ett exempel: när säljer man flest bostäder och hur pass attraktiv är din i jämförelse med andra? Målet är att vara bäst i klassen. Kan man vänta ut en marknad och sälja då utbudet av antalet bostäder generellt är som lägst så kan man också göra en bättre affär. Att sälja direkt efter sommaren eller efter alla helger vid jul innebär flest potentiella köpare - men också högst konkurrens.

 

  • Onlinevärdering? Idag kan man som bostadsägare genomföra en onlinevärdering. Den ger - precis som en generell värdering av en mäklare - ett hum om hur mycket en bostad kan säljas för. Onlinevärdering utgår uteslutande från statistik kring tidigare försäljningar, men den säger ingenting - eller extremt lite - om hur bostaden egentligen ser ut. Det kan således leda till för höga förväntningar. En riktig värdering baseras på fler faktorer än statistik och ger en mer rättvis bild.

 

  • Regler finns! För att undvika det faktum att bostadsägare ska kunna värdera bostaden - och förhandla om nya villkor kring exempelvis lån - så har man satt upp regler kring hur ofta en värdering får ske. Det handlar om ett intervall om vart femte år. Du kan alltså inte - som med din bil - värdera din bostad årligen och därigenom förhandla om lägre ränta ifall värderingen visar på en ökning. Det finns emellertid undantag från denna fem års-intervall. Har du genomfört en större förändring - gjort en om- eller tillbyggnad - så kan det motivera en ny värdering. Det gäller dock inte för renoveringar på det stora hela. Ett nytt kök eller ett nytt badrum motiverar inte en omvärdering av bostaden.
Kontakta oss redan idag - vi värderar din bostad i Sundbyberg!

20 Jul 2020