Mäklare Sundbyberg

Det smarta valet i Sundbyberg | 08-29 88 80

Mäklare

VI GÖR DET SOM KRÄVS FÖR ATT SÄLJA DIN BOSTAD

Bostadsmarknaden blir allt mer konkurrensutsatt och det krävs mer och mer av oss som mäklare för att dels hitta attraktiva objekt på marknaden, dels hitta potentiella kunder som är beredda att betala det önskade priset.

Vi på Mäklarringen Solna är beredda att göra vårt yttersta för att leverera en heltäckande tjänst där du som kund kan känna att du är nöjd med hela processen och får ut det du önskar av oss som mäklare. Detta innebär bland annat att vi erbjuder en rad kompletterande tjänster utöver det som är standard, för att vi hela tiden ska kunna vara beredda på att möta våra kunders varierande önskemål.

 lägenhet

Mer än bara en visning

För att sälja en bostad och få ut det maximala beloppet från köparen krävs det att vi lyckas presentera objektet på ett så attraktivt sätt som möjligt. Det gör vi dels genom en bra och säljande objektsbeskrivning, dels genom vackra fotografier och annonser. Men vi kan även erbjuda tilläggstjänster som exempelvis homestyling, säljfilmer, vip-visningar m.m. Kom in på ett möte så kan vi tillsammans diskutera fram hur vi ska gå tillväga för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt för din gamla bostad.

Hundraprocentig kundservice

Grunden i mäklarverksamheten är att ta arbetet på högsta allvar och se till att inte tumma på kvaliteten i några led. Då det i mångt och mycket är en servicetjänst handlar det därmed om att vara tillmötesgående mot alla våra kunder och se till att överträffa eller möta deras förväntningar på samtliga plan.

För att göra detta gör vi först en nogrann analys av hela situationen, skapar en tydlig bild av den kommande försäljningen där vi bland annat tar med kundens alla önskemål och ser även till att vi vet så mycket om objektet som det går (yta, värde, historik etc). Allt detta gör vi innan vi sätter igång med den faktiska försäljningen. Ju bättre föreberedd man är som mäklare, desto bättre förutsättningar har man att lyckas med jobbet.

Vi kan också utföra en del av dessa förberedelser i förebyggande syfte för att på så sätt kunna vara redo att sälja din bostad när tidpunkten är precis rätt. Läs mer om vår tjänst Startklar under rubriken tjänster.

hus sälja mäklare

En grundlig besiktning gör det enklare att sälja

Detta kan innebära bland annat att ha en giltig och tydlig energideklaration (någonting som krävs för försäljning alla småhus) eller att göra en ordentlig förbesiktning där vi besiktigar objektet för att upptäcka eventuella fel och brister i god tid. Oavsett vilken typ av besiktning vi kan hjälpa er med och oavsett hur den går till står det klart och tydligt att ju bättre besiktigad en fastighet är, desto tryggare och säkrare är det för dig som säljare att genomföra försäljningen, förvissad om att det inte kommer dyka upp problem i efterhand.

hus besiktning

Vi på Mäklarringen kan även erbjuda en annan typ av mer avancerad besiktningstjänst som heter Ringmärkt. I den tjänsten ingår bland annat en grundlig kontroll av fastigheten i form av en okulär elinstallationskontroll och en okulär vatten- och avloppskontroll. Utöver detta innefattar Ringmärkt även en säljarförsäkring, ett tilläggsskydd för el- och VA-installationer samt överlåtelseförsäkring. En ringmärkning skapar en trygghet för såväl köpare som säljare och fungerar som ett kvalitetsintyg som kan användas vid en eventuell försäljning.

 

 

Ett lokalt mäklarkontor mitt i Sundbyberg!